miercuri , 21 februarie 2018

Proces Moloț versus Prefectura Hunedoara. Curtea Constituțională, chemată de Mircea Ioan Moloţ să lămurească legea

Fostul președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, a cerut instanței de judecată să sesizeze Curtea Constituțională pe marginea mai multor articole de lege, invocând excepții de neconstituționalitate. Tribunalul Alba, instanță care judecă procesul dintre Mircea Ioan Moloț și prefectul de Hunedoara, a admis cererea fostului președinte al CJ Hunedoara.

Procesul prin care Mircea Ioan Moloț cere anularea ordinului prefectului de Hunedoara prin care i-a încetat mandatul înainte de termen în urma rămânerii definitive a raportului ANI prin care a fost declarat incompatibil, a avut cel de al doilea termen miercuri, la Tribunalul Alba.

Instanța a admis cererea fostului președinte al forului județean, astfel că în acest caz va fi sesizată Curtea Constituțională, Mircea Ioan Moloț invocând excepții de neconstituționalitate.

 ”Admite cererea formulată de reclamantul Mircea Ioan Moloţ privind sesizarea de către Tribunalul Alba, a Curții Constituţionale, în vederea judecării excepţiei de neconstituţionalitate invocate de acesta. Sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.15 din Legea nr. 393/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2004 şi a prevederilor art 25 alin 3 şi 26 alin. 3 din Legea nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 2 septembrie 2010, astfel cum a fost aceasta invocatăa de reclamant”, se arată în decizia de miercuri a Tribunalului Alba.

Articolele invocate de Mircea Ioan Moloț fac referire la modalitățile în care încetează calitatea de primar și la modul de sancționare al incompatibilităților.

Potrivit articolului de lege invocat de fostul președinte al CJ Hunedoara, calitatea de primar încetează de drept în cazul demisiei, incompatibilității, schimbarea domiciliului într-o altă unitate adminsitrativ-teritorială, condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate printr-o sentință definitivă, punerea sub interdicție judecătorească, pierderea drepturilor electorale sau deces.

Totodată, articolele invocate de apărarea lui Mircea Ioan Moloț arată incompatibilitatea sau conflictul de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, abatere disciplinară. Sancțiunea se face potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Aceeași lege, mai arată că sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare. În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea ANI, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea incompatibilității, dacă legea nu dispune altfel.

Potrivit unei decizii de anul trecut, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja într-o altă speță, asupra neconstituționalității articolului 26 din Legea 176/2010 respingând, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate.

Pe 28 ianuarie, Sorin Vasilescu, prefectul de Hunedoara, a emis ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, exercitat de Mircea Ioan Moloț, ca urmare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților. Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut raportul prin care Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Mircea Ioan Moloț, hotărârea pronunțată în ianuarie fiind definitivă.

Cum Mircea Ioan Moloț a contestat ordinul de încetare a mandatului de președinte al CJ Hunedoara, acesta rămâne, pe perioada litigiului, președintele suspendat al forului județean. Pe perioada procesului nu pot fi organizate alegeri anticipate la CJ Hunedoara.

Mircea Ioan Moloț a fost suspendat din funcție înainte de emiterea ordinului prefectului, întrucât acesta este cercetat de procurorii anticorupție și împotriva sa s-a luat măsura preventivă a arestului la domiciliu încă de la începutul lunii decembrie a anului trecut, măsură schimbată cu controlul judiciar în luna martie.

Mihaela MIHAI