miercuri , 21 martie 2018

Primăria Densuș, păgubită cu aproape 700 de mii de lei în ultimii opt ani

Un control realizat, în toamna anului trecut, de Curtea de Conturi la Primăria Densuș arată că bugetul localității a fost prejudiciat cu aproape 700 de mii de lei. Banii neîncasați reprezintă taxele pe teren și clădiri pe care Consiliul Local Densuș le-a dat în administrare Asociației Proprietarilor Fondului de Vânătoare nr.45 Valea Fierului care ulterior a încredințat Fondul de Vânătoare 45 Valea Fierului către Asociația Vânătorilor și Pescarilor sportivi AVPS Vidra București.
Potrivit actului constitutiv al Asociației Proprietarilor fondului de Vânătoare nr.45 Valea Fierului, așa cum a fost aprobat prin hotărârea de consiliu din 2009 ”pentru realizarea activităților ce formează obiectul contractului, asociațiile aduc spre folosință și administrare în comun u suprafețe de pădure, pășuni și fânețe în conformitate cu actele de proprietate”.
Potrivit echipei de audit, odată cu înființarea Asociației Proprietarilor fondului de Vânătoare nr.45 Valea Fierului ca persoană juridică, aceasta a primit spre folosință și administrare suprafețele prevăzute în hotărârea din 2009 ”adică în cazul Consiliului Local Densuș suprafața de 3185,42 hectare”.
Inspectorii de la Curtea de Conturi arată că acest fapt este întărit de contractul nr.1/5.08.2009 încheiat între Asociația Proprietarilor Fondului de vânătoare 45 Valea Fierului și Asociația Vânătorilor și Pescarilor sportivi AVPS Vidra București. Contractul a fost încheiat pentru darea în folosință a suprafeței deținută de proprietar în cuprinsul fondului cinegetic nr 45 Valea Fierului, în scopul obținerii de către gestionar  ”a dreptului de a gestiona în mod direct fauna cinegetică”. Contractul arată că este vorba de o suprafață de 11.368 hectare, pe parcursul întregului act Asociația Proprietarilor Fondului de vânătoare 45 Valea Fierului fiind denumită proprietar, însă în realitate, prin constituirea asociației, membrii asociați – consiliile locale- au transmis doar un drept de folosință și administrare a terenului.
”Prin procesul verbal din 27.07.2009, comitetul director al Asociației Proprietarilor Fondului de Vânătoare 45 Valea Fierului au hotărât ca fondul de vânătoare 45 Valea Fierului să fie încredințat AVPS Vidra București ”pe o perioadă de 10 ani, cu o redevență de 1 euro/hectar și obligarea achitării impozitului pe teren„”, arată inspectorii de la Curtea de Conturi.
Ca urmare, potrivit Codului Fiscal, AVPS Vidra datorează taxă pe teren.
Inspectorii Curții de Conturi arată că valoarea estimată a abaterii este de 681,298 lei și reprezintă”taxă teren și clădiri nestabilită și neîncasată la bugetul local al comunei, cu consecințe asupra nivelului veniturilor proprii ale bugetului local și denaturarea situațiilor financiare anuale”.
 
Primarul comunei Densuș, Adrian Ionel Vîrtopean, susține, pentru GDD, că a început demersurile pentru recuperarea prejudiciului.
”Noi am început demersurile. Inclusiv anul trecut, de când am fost noi aleși, am depășit 110 la sută cu încasare impozitelor și taxelor locale. Acolo există o asociație a fondului de vânătoare la care nu are primăria nicio legătură, există un președinte care trebuie să le facă o factură, probabil, care să se plătească, la care asociația să-i dea partea primăriei care i se cuvine. Noi avem toate demersurile făcute către asociația membrilor proprietari de păduri și pășuni Densuș”, a declarat primarul Adrian Ionel Vîrtopean.
 
De partea cealaltă, persoane care cunosc activitatea din fondurile de vânătoare, susțin că Primăria Densuș a contestat raportul Curții de Conturi.
În noiembrie 2014, conducerea Asociației Proprietarilor de Păduri și Pășuni ”Demsuș” a cerut Primăriei Densuș- condusă atunci de Bugari Traian (care la acel moment era si președintele Asociatiei Proprietarilor Fondului de Vanatoare nr. 45 Valea Fierului)-  să rezilieze contractul cu AVPS Vidra, care a primit prin încredințare directî administrarea fondului de vânătoare 45 Valea Fierului.
 
Marius Gărdean, președinte APPS ”Demsuș”, susținea, în 2014, că deține documente care arată ”abuzurile și ilegalitățile comise de reprezentanți ai statului, Ministerul Mediului și Pădurilor, ITRSV Timișoara, Primăriile Densuș, Răchitova, Totești și General Berthelot privind concesiunie de terenuri din domeniul public și privat”.
”Contractul de gestionare a faunei cinegetice nr. 7899/27.12.2010 dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor şi A.V.P.S. Vidra s-a realizat prin săvârşirea unor fapte complexe de natura penală şi cu încălcarea esenţială a dispoziţiilor legale în domeniu (Legea 407/2006 şi Ordinul nr. 1221/2010) , astfel în concret  documentele proprietarilor de teren care au propus gestionarul fondului au fost întocmite în fals (semnături false, acte referitoare la composesorate încheiate cu încălcarea legii), propunerea gestionarului fondului s-a făcut de către o entitate ce nu avea acest drept întrucât membrii ei nu si-au exprimat acordul în acest sens iar suprafaţa totală deţinuta în aria fondului este sub 50 %.A.V.P.S. Vidra (gestionarul) a fost numită cu încălcarea legii. Atribuirea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale către o A.V.P.S. ce nu putea fi beneficiara atribuirii în raport de persoana proprietarilor de terenuri care a propus-o. Reprezentanţii I.T.R.S.V. Timişoara în lipsa oricăror mijloace tehnice şi legislative de stabilire a întinderii ariei fondului de vânătoare nr. 45 Valea Fierului Hunedoara au procedat la întocmirea fişei fondului (modificarea ei) pe baza unor date nereale, false (suprafaţa reală 13.200 Ha înscrisă 11.368 Ha) efectivele cuprinse în fişa fondului au fost diminuate nejustificat cu ascunderea deliberată a realităţii din teren. Prețul de gestionare a fost diminuat într-o manieră halucinantă de la valoarea de 198.239 euro/an la valoarea derizorie de 4.491 euro/an”, susținea Marius Gărdean.
 Cei care cunosc bogăția fondului de vânătoare mai spun că fauna este una bogată și variată din punct de vedere al speciilor de interes cinegetic.  Conform acestora, în raport cu aceste elemente, tariful de gestionare a fost stabilit în dauna proprietarilor de terenuri și a statului, suma fiind considerată derizorie și ridicolă.
Mihaela MIHAI