marți , 20 martie 2018
Bani europeni pentru autostrada Lugoj-Deva

Bani europeni pentru autostrada Lugoj-Deva

Jumătate de miliard de euro va primi România de la Uniunea Europeană, banii urmând a fi folosiți inclusiv pentru construcția autostrăzii Deva-Lugoj.

Este vorba despre secțiunea Dumbrava — Deva, parte a rețelei TEN-T. Realizarea construcției va conduce la scurtarea duratei de călătorie între aceste puncte și se va reduce numărul de accidente rutiere.

Din miliardul de eurp, o parte din bani vor ajunge și pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de cale ferată dintre Coșlariu și Simeria, componentă a coridorului pan — european IV, pentru creșterea vitezei de circulație a trenurilor la 160 kilometri/oră.

Cei 15 kilometri de autostradă ai lotului 2 Lugoj-Deva vor fi daţi în folosință doar după clarificarea aspectelor juridice, asta deşi lucrările sunt în curs de finalizare.

 

“Refuzul de viză pentru Recepția la terminarea lucrărilor este invocat de faptul că ‘dispozițiile legale, așa cum sunt prevăzute de Legea 10/1995, recent modificată și republicată în septembrie 2016, nu fac referire în mod expres la recepționarea parțială, ci doar asupra unor lucrări prevăzute într-un contract’. Regulamentul de recepție aprobat prin HG 273/1994 nu a fost încă actualizat, drept pentru care se vor putea naște multe interpretări ulterioare dăunătoare companiei. Astfel, ‘efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul, în speță Compania, va fi pusă în posesie, iar toate riscurile dării în funcțiune a unor părți din lucrare, fără a se respecta prevederile legale, vor fi preluate tot de Companie’”, afirmă reprezentanţii Companiei Naţionale de Administare a Infrastructurii Rutiere.

CNAIT spune că, în acest caz, “contractul este un tot unitar și nu a fost elaborat și întocmit pentru a putea fi monitorizat separat, adică o parte în perioada de garanție și o parte în perioada de execuție. Potrivit art. 52, alin. (11), lit. b) din Legea finanțelor publice, nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea avansului se face potrivit prevederilor contractuale. Astfel, având în vedere faptul că este guvernat de prevederile FIDIC, recuperarea avansului se va face justificat și prin deducere din Certificatul de plată, până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Dispozițiile legale menționate, raportate la decizia care a fost transmisă pentru acordarea vizei de legalitate, creează dificultăți în ceea ce privește modalitatea de recuperare a avansului, ținând cont de faptul că momentul la care trebuie raportată recuperarea avansului nu este cert în situația mai multor recepții la terminarea lucrărilor. Deciziile pe care le va lua Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cu privire la acest proiect vor fi comunicate opiniei publice”.

Contractul de tip FIDIC Galben: Proiectare și Execuție a fost semnat în data de 18.10.2013 cu Asocierea Salini Impregilo SpA și S.E.C.O.L. — Societa Edile Construzioni e Lavori S.A. — SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.

Lungimea autostrăzii Lugoj — Deva este de 28,6 km, iar valoarea contractului este de 562,73 milioane de lei, fără TVA.

Mihaela MIHAI