vineri , 19 ianuarie 2018
Petroșani. Fără terenuri arabile, dar cu peste 11.000 de hectare de pădure

Petroșani. Fără terenuri arabile, dar cu peste 11.000 de hectare de pădure

Consiliul Local Petroșani a aprobat, miercuri, noul statut al localității. Datele din document au la bază rezultatele recensământului din 2011, iar acestea arată că la Petroșani terenurile arabile lipsesc aproape cu desăvârșire, însă sunt aproape 250 de hectare de terenuri degradate și neproductive.

Municipiul Petroșani are o suprafață de 21.081 hectare din care 1824 hectare reprezintă teren intravilan. Cea mai mare suprafață este reprezentată de păduri-11.721 hectare, urmată de fânețe- 4989 hectare și pășuni cu 3082 hectare. Municipiul Petroșani deține doar 133 de hectare de teren arabil, dar și 241 de hectare de terenuri degradate și neproductive. Terenurile ocupate de curți și construcții are o suprafață totală de 685 hectare.

Cei mai mulți locuitori ai municipiului Petroșani sunt români-30.926. În capitala Văii Jiului locuiesc 2250 de maghiari, 116 germani, 597 romi, 15 italieni, 6 chinezi, 7 slovaci, 6 evrei și cehi și 4 ucrainieni. Din numărul total al populației, 17.895 sunt bărbați, iar restul de 19.265 sunt femei.

Acestea sunt o parte din datele cuprinse în statutul oficial al municipiului Petroșani. Documentul care cuprinde datele şi elementele specifice menite a individualiza localitate, în raport cu alte unităţi administrativ – teritoriale.

Legile în vigoare prevăd că fiecare unitate administrativ – teritorială din România are obligaţia de a-şi elabora propriul statut. Documentul conţine date referitoare la întinderea administrativ- teritorială, populaţie, localitatea de reşedinţă, autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, căile de comunicaţie existente, principalele instituţii din domeniul învăţământului, sănătăţii, culturii, asistenţei sociale. Nu lipsesc date legate de domeniul economic, serviciile publice, patrimoniul public şi privat, partide politice şi sindicate.

Mihaela MIHAI