miercuri , 21 februarie 2018
PROMOVARE     CAR Parîngul Petroșani IFN

PROMOVARE CAR Parîngul Petroșani IFN

CAR PARÎNGUL IFN, este continuatoarea tradiţiilor pozitive obţinute de casele de ajutor din Valea Jiului, funcţionând  în această organizare din anul 2006, când prin fuzionarea a trei case de ajutor, cunoscute, s-a născut  CAR PARÎNGUL PETROŞANI IFN. Cele trei case de ajutor care au fuzionat se numeau CAR Preparatorul, CAR EM Livezeni şi CAR Aninoasa, odată cu înfinţarea noii structuri, stabilindu-se şi sediul în afara unităţilor în care au funcţionat, unităţi aflate în regres sau desfiinţare.

După fuziune, CAR PARÎNGUL IFN avea doar 650 membri, fiind cunoscut faptul că industria minieră era în mare suferinţă.

Noua echipă de conducere a înţeles necesitatea profesionalizării activităţii, dezvoltarea şi promovarea Casei în toată Valea Jiului, astfel efectivul de membri a început să crească simţitor, dublându-se în anul 2010 (1315 membrii).

Anul 2010 este şi anul fuziunii cu Casa de ajutor existentă la Uzina Electrică Paroşeni, unde s-a înfiinţat Agenţia CAR PARÎNGUL IFN cu sediul la intrarea în uzină.

Practic din acest an, am înţeles necesitatea deschiderii de agenţii în Valea Jiului şi nu numai.

Rezultatele obţinute, an de an, atât în plan financiar cât  şi ca imagine, prestanţă şi profesionalism ne-au permis mutarea sediului principal într-o locaţie nouă, bine dotată dar şi deschiderea altor agenţii în Valea Jiului şi Timişoara.

În prezent CAR PARÎNGUL IFN, funcţionează cu trei sedii în Petroşani, o agenţie la Uzina Electrică Paroşeni, o agenţie în Petrila, o agenţie în Timişoara şi avem în amenajare o agenţie la Petreşti-Sebeş.

Promovând serviciile noastre prin intermediul agenţiilor, am reuşit atragerea de noi membri, acest lucru ducând la creşterea fondului social, a numărului şi a valorii  împrumuturilor acordate şi implicit la creşterea veniturilor casei în ciuda scăderii procentului de dobândă la împrumuturi.

Evoluţia principalilor indicatori, arată ritmul bun de dezvoltare al Casei:

◙ efectivul de membri:

în prezent peste 3500 membri

◙ fondul social al membrilor:

9.350.311lei

◙ numărul împrumuturilor:

2514 în anul 2014

◙ valoarea împrumuturilor:

11.494.741 în anul 2014

◙ activele productive:

12.533.407 lei

◙ venitul mediu pe membru:

696 lei

◙ capitalul propriu

2.442.709 lei

 

Priorităţile anului 2015

 

◙ lărgirea gamei de împrumuturi;

◙ reducerea treptată a dobânzii nominale;

◙ creșterea constantă a numărului de membri şi depăşirea a 4000 membri, la finele anului;

◙ creşterea constantă a veniturilor şi repartizarea unui procent de beneficiu atractiv, la finele anului;

Garanţia realizării celor conturate mai sus o dă omogenitatea ECHIPEI CAR PARÎNGUL PETROŞANI IFN.