sâmbătă , 24 februarie 2018

C.A.R. Vulcan pe urcușul performanței

          Casa de Ajutor Reciproc Vulcan a fost înființată la data de 16 august 1990. Cu un efectiv de 275 membri, la finele anului 1990 activitatea casei de ajutor reciproc a cunoscut o dezvoltare echilibrată și continuă, astfel că la finele anului 2014 efectivul a ajuns la peste 1800 membri care au apreciat serviciile diversificate oferite. Aceasta este și explicația faptului că între membri, pe lângă salariați se află pensionari, întreprinzători particulari, liber profesioniști, precum și alte persoane care realizează venituri de natură salarială sau asimilate.

Ca orice organism sănătos, CAR Vulcan a înregistrat în cei 25 de ani de existență progrese modeste dar continue. Ar fi dificil să prezentăm realizările în acest interval de timp, motiv pentru care menționăm că începând din anul 2010 și până în prezent efectivul membrilor a fost pe un trend crescător, atingând la sfârșitul anului 2014 numărul de 1.864 de membri.

Referitor la datele financiare evoluția este mai pronunțată. Astfel, fondurile sociale ale membrilor cresc de la 4,8 milioane lei în 2010 la 7,6 milioane lei în 2014, împrumuturile acordate, cunosc și ele o evoluție de la 3,4 milioane lei la peste 4,8 milioane lei în cei cinci ani analizați, tot ca rezultat al dezvoltării, activele totale ale casei au crescut de la 6,1 milioane lei în anul 2010 la 9,4 milioane lei în decembrie 2014.

Capitalurile proprii ale CAR Vulcan au cunoscut o evoluție pozitivă în cei cinci ani la care facem referire. Astfel, de la 1,28 milioane lei în 2010, ele au ajuns la peste 1,68 milioane lei la finele anului 2014, o evoluție asemănătoare înregistrând și rezervele constituite care au crescut de la 1,22 milioane lei cât erau înregistrate la 31.12.2010 la peste 1,64 milioane lei în anul 2014.

Menținând registrul deschis tot la capitolul evoluții, mai putem aminti că în anul 2010 CAR Vulcan înregistra venituri totale de 1,02 milioane lei în timp ce astăzi acest indicator a crescut cu 18,33% atingând nivelul de 1,21 milioane lei, în condițiile în care CAR a fost nevoită să alinieze în permanență oferta de servicii de împrumut la condițiile de pe piața creditului pentru nevoi personale practicat de alte instituții de profil din zonă.

Capitalurile totale ale CAR Vulcan au înregistrat în acești cinci ani evoluții semnificative de la 5,53 milioane lei, cât erau la finele anului 2010, la 9,16 milioane lei la finele anului 2014, marcând o creștere de 65,64%, aceasta fiind încă o dovadă a încrederii membrilor în instituție și în serviciile acesteia.

În ceea ce privește excedentul repartizat asupra fondurilor sociale ale membrilor, acesta a fost considerabil mai mare decât dobânzile la termen. Ca  exemplificare, pentru anul 2014 procentul mediu repartizat asupra fondurilor sociale a fost de 8,82%, iar dacă facem mențiunea că potrivit legii dobânda acordată de CAR este neimpozabilă , găsim principala motivație a membrilor de a fi fideli asociației noastre.

Rezultatele obținute reflectă activitatea desfășurată de Consiliul director, de către salariații unității, care au utilizat sprijinul unui larg colectiv obștesc. Aceștia s-au evidențiat prin competență și seriozitate și cărora le mulțumim și cu acest prilej.

Pentru viitor Consiliul director are ca obiectiv diversificarea serviciilor oferite membrilor, atât cele de natură financiară, și aici ne referim în special la împrumuturi atractive, campanii promoționale în scopul întrajutorării membrilor noștri, dar și la servicii de natură social umanitară pentru care pregătim programe stimulative pentru  elevi și studenți prin acordarea unor burse de merit dar și alte ajutoare pentru familiile membrilor care se află în împrejurări delicate.

Pentru viitorul apropiat se are în vedere și schimbarea sediului și deschiderea unor agenții în zonă, toate în sprijinul deservirii cât mai operative a membrilor existenți dar și pentru atragere de noi membri în marea familie a CAR.

Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate, putem afirma că prin rezultatele obținute CAR Vulcan și-a atins obiectivul principal, acela de sprijin și întrajutorare a membrilor săi.

Unde ne vedem peste cinci ani?

Peste cinci ani vedem CAR Vulcan într-un sediu nou, modern, undeva în zona centrală a localității Vulcan, cu încă două agenții deschise în zone rurale, capabile să deservească operativ cei peste 3.000 de membri, cât avem convingerea că vom avea la finele acestui interval al speranței!

 

                                      PREȘEDINTE

                         Ec. Popescu Dorina