sâmbătă , 20 ianuarie 2018

CAR Parîngul Petroșani, performanță și notorietate

 CAR PARÎNGUL  este continuatoarea tradiţiilor  deținute de casele de ajutor din Valea Jiului, funcţionând  în această organizare din anul 2006, când prin fuziunea a trei case de ajutor aflate în declin datorită evoluției spre desființare a întreprinderilor în care funcționau, s-a născut  CAR PARÎNGUL PETROŞANI. Cele trei case de ajutor care au fuzionat la inițiativa și cu sprijinul uniunii Teritorale Hunedoara a CAR au fost CAR Preparatorul, CAR EM Livezeni şi CAR Aninoasa. Odată cu înfiinţarea noii structuri s-a externalizat și sediul noii case de ajutor reciproc , care în noua formulă va funcționa ca o casă de ajutor reciproc cu caracter teritorial , consecințele pozitive neîntârziind să apară.

Astfel, dacă la fuziune  CAR PARÎNGUL avea doar 650 membri, fiind cunoscut faptul că industria minieră era deja în mare suferinţă, prin noul management practicat ea a devenit atractivă . Noua echipă de conducere a  înţeles necesitatea profesionalizării activităţii, dezvoltarea şi promovarea casei în toată Valea Jiului, astfel efectivul de membri a început să crească simţitor, dublându-se în anul 2010 la 1315 membri.

Anul 2010 este şi anul fuziunii cu Casa de ajutor care funcționa la Uzina Electrică Paroşeni, fosta casă  devenind agenţie a  CAR PARÎNGUL care are și în prezent sediul la intrarea în uzină ,deservind membrii din zonă și împrejurimi.

Această experiență pozitivă a determinat Consiliul director să introducă în strategia de dezvoltare a casei și  necesitatea deschiderii de agenţii în Valea Jiului şi chiar extinderea în afara județului.

Rezultatele obţinute, an de an, atât în plan financiar cât  şi în domeniile imagine, operativitate şi profesionalism ne-au permis mutarea sediului principal într-o locaţie nouă, într-o zonă centrală a municipiului Petroșani,spațiu  dotat conform normelor și standardelor actuale , dar şi deschiderea altor agenţii în Valea Jiului şi Timişoara.

În prezent CAR PARÎNGUL funcţionează cu trei sedii în Petroşani, o agenţie la Uzina Electrică Paroşeni, o agenţie în Petrila, o agenţie în  Timişoara, fiind în curs de amenajare o agenţie la Petreşti-Sebeş. Chiar dacă geografic aceste agenții par dispersate, ele au fost create în raport cu necesitățile membrilor stabiliți în aceste zone , conducerea casei ținând cont de solicitările acestora .Pentru zonele mai îndepărtate s-a avut în vedere că în politica de dezvoltare a casei a fost stabilită necesitatea accentuării caracterului teritorial al activității , perspectiva ca într-un interval de timp rezonabil  să se constituie regiunile de dezvoltare despre care se vorbește de câțiva ani.

Promovând serviciile specifice caselor de ajutor reciproc din județul Hunedoara atât la sediul central cât și prin intermediul agenţiilor, am reuşit atragerea de noi asociați . Numai în anul 2014 s-a înregistrat o creștere de 581 membri, aceasta constituind o dovadă elocventă a interesului pe care cetățenii îl acordă activității de împrumut,economisire și prestațiilor cu caracter social-umanitar pentru care sistemul CAR  din județul nostru a devenit cunoscut. Nu numai creșterea numărului de membri crează imaginea unei evoluții permanent ascendente ci trendul tuturor indicatorilor de performanță fizici și valorici.

Menționăm că la finele anului 2014 fondul social al membrilor a fost  de  9.350.311 lei, că în anul trecut s-au acordat 2.514 împrumuturi în valoare de 11.494.741 lei.La aceeași dată valoarea activelor productive depășea  12.533.400 lei , iar capitalul propriu care constituie un indicator al solidității instituției era de peste 2.442.700 lei.

Strategia de dezvoltare pentru anul 2015 prevede continuarea creșterii efectivului de membri , existând suficiente perspective ca acesta să depășească pragul celor 4.000 de asociați.În paralel se va manifesta aceeași deschidere față de propunerile venite de la membri atât în privința diversificării produselor de împrumut cât și privind continuarea procesului de reducere a dobânzilor la împrumuturi , fenomen pe care l-am permanentizat în ultimul timp. Chiar și în condițiile unor dobânzi reduse la împrumuturi , prin dezvoltarea volumului general al activității vom asigura creşterea constantă a veniturilor şi crearea resurselor pentru repartizarea la fondurile sociale ale membrilor a unui procent anual de dobândă atractiv la finele anului 2015, așa cum am reușit și în anii precedenți.

   Consiliul director va da curs propunerilor venite din rândul membrilor privind crearea grupelor destinate membrilor minori. Dorim să antrenăm pe cei mici în activitatea colectivității , să le sădim spiritul de economisire, ideea apartenenței la grup , să le dezvoltăm spiritul de competiție și să-i încurajăm să obțină rezultate bune la învățătură.

         

                                                       PREȘEDINTE

                                                Răscolean Negoi Dumitru