miercuri , 21 martie 2018

PROMOVARE CAR Unirea Petroșani Evoluție de la tradițional la modern

Casa de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani IFN și-a creat un rol aparte în viața cotidiană, constituie una din posibilitățile reale și ușor accesibile de a realiza proiecte, de a soluționa probleme de viață. Funcționează după o schemă de economisire -creditare, verificată vreme de decenii, care a reușit să reziste și pe perioada comunistă și în timpul crizei. 

CAR Unirea Petroșani  și-a început activitatea prin asocierea unor muncitori de la Uzina de Reparat Utilaj Minier Petroșani (numită mai tarziu Întreprinderea de Utilaj Minier Petroșani). Informații în acest sens avem de la          dl. Marcel Pruntea, care este membru al casei din anul 1954, confirmând astfel vechimea asociaței, precum și capitalul de încredere acumulat în cei peste 60 de ani de existență.

Casa de Ajutor Reciproc IUMP a funcționat până în anul 1989 asemeni celorlalte case de ajutor reciproc, activitatea sa fiind strâns legată de activitatea întreprinderii de care aparţinea. După 1990, IUMP a intrat în declin economic, s-a disponibilizat cea mai mare parte a salariaţilor, ceea ce a impus găsirea unor soluţii pentru continuarea activităţii CAR. Una dintre măsuri a fost afilierea la Uniunea Județeana a CAR Hunedoara, înființată în anul 1990. Cu ajutorul echipei de specialiști de la uniune au fost puse bazele profesionalizării activității CAR Unirea Petroșani și au fost stabiliți pașii de trecere de la o asociație de întreprindere la o instituție performantă.

Astfel, în anul 1997, Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților IUM Petroșani a devenit asociație cu personalitate juridică, independentă în raport cu conducerea întreprinderii. În anul 2002 se modifică denumirea casei din CAR IUM Petroşani în CAR Unirea Petroşani. În acelaşi an, CAR Unirea Petroşani se mută într-un sediu nou, modern, bine utilat, situat într-o zonă foarte accesibilă a municipiului Petroşani. O contribuţie semnificativă la consolidarea CAR Unirea Petroşani a avut acţiunea de fuziune prin absorbţie realizată în anul 2007 sub coordonarea uniunii teritoriale, cu: CAR UEH Vulcan, CAR Preparaţia Coroeşti Vulcan şi CAR EM Paroşeni. În anul 2010 a fost deschis punctul de lucru de la Bănița.

În toată această perioadă, din 1990 și până în prezent, acțiunea de modernizare a casei a fost una continuă. Au fost achizitionate echipamente electronice (calculatoare, copiatoare, imprimante), au fost realizate rețele de comunicare între agențiile casei și sediul principal. Cu ajutorul specialistilor  UTCAR Hunedoara a fost implementat programul informatic de evidență contabilă și gestiune integrate, care a contribuit la creșterea eficienței și la modernizarea activității CAR.

O atenție deosebită a fost acordată perfecționării profesionale a salariaților. Aceasta s-a realizat prin studiu individual și prin participarea la cursurile periodice organizate de Uniunea Teritorială Hunedoara.

S-a urmărit adaptarea continuă a activității casei la mediul extern (social, financiar, economic), a serviciilor oferite membrilor la necesitățile acestora.

 

Datorită acestei politici managerial, CAR Unirea Petroșani beneficiază de resurse care permit acordarea cu promptitudine a împrumuturilor, bonificarea fondurilor sociale cu dobânzi superioare celor acordate pentru depozite bancare. Au fost constituite fonduri speciale din care se acordă ajutoare în caz de deces, iar din anul 2013 se acordă ajutoare nerambursabile cu ocazia unor evenimente fericite (căsătorie, nașterea unui copil, s.a.). Caracterul social al activității CAR este evidențiat și de înființarea la nivelul Uniunii Teritoriale Hunedoara a fondului pentru acordarea de burse de care beneficiază copiii studenți ai unor membri CAR.

Această preocupare continuă pentru dezvoltarea CAR cu ajutorul unor metode profesionale, a creat condițiile pentru extinderea activitătii, prin înființarea de agenții în alte județe. În anul 2014 CAR Unirea Petroșani a deschis două agenții la Giroc, în județul Timiș, și la Curtici, în județul Arad. Agențiile funcționează în spații modernizate, bine utilate, sunt dotate cu sisteme informatice, aparatură de securitate și protectie.

Anul 2014 a fost anul înnoirii la CAR Unirea Petroșani , deoarece, pe lângă deschiderea celor două noi agenții, au fost modernizate toate spațiile în care își desfășoară activitatea agențiile componente, respectiv Vulcan, Paroșeni și Bănița. Au fost înlocuite sistemele de supraveghere și protecție, sistemele informatice, mobilierul. Toate acestea pentru ca mediul de interacțiune între membrii și CAR să fie la standarde profesionale, dar totodată familiar.

În continuare vom face o prezentare a activității desfășurate de CAR Unirea Petroșani în anul 2014, pe baza anumitor indicatori economico-financiari.

La 31 decembrie 2014 existau în evidența casei 2.954 de membri, mai mulți cu 265 decât în anul 2013. Aceștia dețineau un fond social de 9.236.997 lei. Prin comparație, în anul 1997 – anul în care casa a dobândit personalitate juridică, fondul social al membrilor a fost de 212.669 lei. Capitalul propriu al casei la 31 decembrie 2014, era în valoare de 3.298.012 lei, din care rezervele (3.236.929 lei) au crescut cu  400.000 lei față de anul 2013. Au fost acordate, în anul 2014, 2.127 de împrumuturi în valoare totală de 9.243.610 lei, din care 978 de împrumuturi au fost acordate în agenții. Împrumuturile acordate membrilor reprezintă componenta preponderentă a activelor productive care, la 31 decembrie 2014, erau în valoare de 12.145.146 lei. În anul 2014 au fost acordate ajutoare social-umanitare în suma de 72.168 lei.

Soliditatea și managementul performant în administrarea patrimoniului casei sunt evidențiate de următorii indicatori: solvabilitate 25,55% față de ținta de 11%, gradul de acoperire a fondului cu fonduri proprii 35,70% – ținta 13%, costul activității 50,27% față de nivelul de referință de 65%, iar lichiditatea, situată la 30,83%, depășește limita de 10%.

Rezultatele prezentate, realizate prin contribuția membrilor CAR, a salariaților casei, a Consiliului director, cu suportul și puterea exemplului oferite de Uniunea Teritorială Hunedoara, oglindesc evoluția CAR Unirea Petroșani , așa cum am mai spus, de la o asociație de întreprindere la o instituție profesionalizată și modernă.

 

Director economic,

Violeta OLOGU