sâmbătă , 24 februarie 2018

CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR PETROŞANI, PAȘI SPRE EXCELENȚĂ „A cere ajutor este un semn de înţelepciune şi de tărie de caracter. Nimeni nu trece prin viaţă de unul singur” BRUCE HYLAND

 Casa de Ajutor Reciproc CFR Petroşani – instituţia financiară nebancară din prezent, cu un număr de peste 6000 de membri se numără printre reprezentantele de frunte ale organizaţiilor de acest gen, de la noi din judeţ cât şi din ţară.

Deviza acesteia este „TRADIŢIE – PERSEVERENŢĂ – VIZIUNE”. TRADIŢIE, deoarece organizaţia îşi trage seva de pe vremea Austro-Ungariei, când la sfârşitul secolului al XIX –lea, după anul 1870 se dă în exploatare calea ferată Simeria – Petroşani, odată cu dezvoltarea fără precedent a zonei în care ne aflăm. Atunci luau naştere în marile întreprinderi (exploatări miniere, uzine metalurgice, întreprinderile de căi ferate) aşa numita „bruderlade”, în germană sau în traducere „lada frăţească” sau „casa frăţească”.

La începutul secolului al XX-lea, după Marea Unire din anul 1918 putem vorbi cu interes despre ajutorul pe care încercă să-l dea statul, patronul marii întreprinderi industriale denumite CFR, salariaților și funcționarilor săi. În anul 1921 se promulgă legea privind organizarea „Casei Muncii”a Căilor Ferate Române pe modelul austriac al „bruderlade”. În iunie 1930 apare Casa Autonomă pentru Ocrotirea și Ajutorarea Personalului CFR, care practic se desprinde din Casa Muncii CFR.

În cadrul Casei Autonome pentru Ocrotirea și Ajutorarea Personalului CFR se organizează Casa de Credit și Economie a Personalului CFR. După instalarea comunismului în România, casele de economii şi de credite din subunităţile CFR au fost transformate în case de ajutor reciproc subordonate sindicatelor, care, la rândul lor, erau subordonate politic. Conducerea caselor era asigurată cu persoane desemnate din partea sindicatelor care erau „înregimentate politic”.

Casele de economii şi de credite devenite case de ajutor reciproc din complexul CFR Petroşani au funcţionat astfel în fiecare unitate de cale ferată din Petroşani (depou, staţie, revizie de vagoane, unitate de linii). În anul 1979 se ia o decizie la nivelul Uniunii Generale a Sindicatelor din România în sensul comasării caselor de ajutor reciproc. La data de 4 septembrie 1979 ia fiinţă Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani prin unirea CAR Depou CFR cu CAR Staţia CFR (care deja deservea şi membri de la revizia de vagoane şi unitatea de linii).

Activitatea se desfăşura într-un birou mic din spaţiul sindicatului C.F.R. al staţiei. CAR avea 1226 membri, cu un fond social total de 6.234.822 lei, împrumuturi în valoare de 6.052.410 lei şi un fond de rezervă de 145.918 lei, la o paritate leu/dolar de 15 lei. După 1989 Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani „păşeşte” pe un nou tărâm de sine stătător, având ca fundament tradiţia. Această tradiţie a dus de-a lungul timpului la perseverenţă, care trebuia menţinută în continuare, dar era necesară şi o „fărâmă” de viziune.

Din anul1990 până în prezent ne-am călăuzit paşii după deviza „Tradiţie – Perseverenţă – Viziune” . Am putut realiza toate acestea „doar prin noi”, membri activi din acele vremuri, cât şi membri care au aderat la asociaţia noastră în toţi aceşti ani. Când nu îţi uiţi trecuturile şi ai ca fundament corespunzător tradiţia, dacă vrei, poţi să dezvolţi activitatea organizaţiei. Totul este să ai un cadru prielnic, să ai cu cine şi cu ce. Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani la 1 ianuarie 1990 număra 1.648 membri, cu un fond social total de 22.652.154 lei, un sold al împrumuturilor de 21.735.525 lei şi un fond de rezervă de 1.565.132 lei.

Conducerea casei era asigurată de către preşedintele de atunci Ciocârlan Grigore, încă preşedinte de sindicat la depoul CFR, dar care urma să iasă la pensie. Fiind necesară o conducere nouă a casei s-a asigurat până la alegeri o conducere provizorie formată din reprezentanți desemnaţi ai unităţilor CFR şi sindicatele lor. CAR-ul avea un singur angajat, pe doamna Barbu Silvia – Elena, pe post de contabil. Având în vedere numărul de membri și dorința de a-i servi cu promptitudine, se angajează un nou salariat, doamna Pătroi Victoria – actualul director economic. În vidul de legislaţie creat se pun bazele unei asocieri corespunzătoare a Casei de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani la Asociaţia Caselor de Ajutor Reciproc din Judeţul Hunedoara care ia fiinţă la 01 mai 1990, aceasta la rândul ei fiind asociată la Asociaţia Generală a CAR a salariaţilor din România.

Anul 1991 este un an de încercări. Consiliul de Administraţie este încă unul provizoriu, dar care pune baze corespunzătoare la construcţia şi dezvoltarea casei. Se analizează, se discută, împreună cu salariaţii cum să se dezvolte activitatea, pe noile baze democratice. Îndrumarea venea de la Asociaţia Judeţeană a CAR. Membri Consiliului de Administraţiei erau în general persoane cu funcţii de conducere sau de îndrumare şi control în unităţile CFR, iar experienţa lor în arta conducerii a dus la un „management” corespunzător, aşa cum începea să se numească această „artă”.

Nici activitatea personalului angajat nu a fost de neglijat, ci de apreciat în această perioadă, de început. Anul 1992 a fost unul de foarte mare importanţă. În 12 martie, Conferinţa anuală alege în mod democratic primul Consiliu de Administraţie, independent de sindicate sau de conducerea unităţilor CFR. Clădirea „Tranzit”a staţiei CFR, sediu CAR până în anul 1998 Birouri CAR , fostul sediu din staţia CFR La 01 iulie este achiziţionat primul calculator, un PC 286, Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani devenind prima casa din asociaţia CAR judeţeană care încerca introducerea informatizării. Privind spre viitor, casa a deschis ușile şi către alte persoane care nu erau salariaţi ai C.F.R.. Mulţi dintre membri îşi aduc la CAR soţiile, soţii, copii, alte rude, cât şi prietenii, iar birourile CAR ocupă încet, încet aproape întregul etaj I al clădirii „Tranzit” al Staţiei CFR Petroşani. Numărul de membri creşte, activitatea se profesionalizează. S-a urmărit în permanență deservirea membrilor casei într-un mod profesionist.

Seriozitatea şi onorarea strictă a împrumuturilor către membri, normele şi politicile flexibile, dar şi exigenţele impuse consolidează casa de ajutor reciproc. Datorită acestui lucru a fost nevoie ca în anul 1995 să se deschidă un punct de lucru în Staţia CFR Lupeni în scopul deservirii membrilor noi înscrişi din această zonă a Văii Jiului. Aceste măsuri în managementul casei atrag după sine în anii 1995-1996 o creştere spectaculoasă de 1300 membri.

Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani ajunge la finalul anului 1996 la parametri de neimaginat cu câţiva ani înainte: un număr de 5.687 membri, fond social de 3.642.557.536 lei, împrumuturi de 3.755.403.979 lei, fond de rezervă 475.728.037 lei şi un număr de 13 angajaţi. Începând cu anul 1998 venind în întâmpinarea membrilor CAR, sub îndrumarea Biroului WOCCU – România, care colabora deja cu Uniunea Naţională a CAR, Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani introduce noi servicii de economisire, cu o dobândă reală – pozitivă şi noi servicii de împrumuturi rapide, care să rezolve probleme urgente ale membrilor. Activitatea era din ce în ce mai complexă, numărul de membri era în creştere continuă, dar spaţiul era insuficient. Astfel se decide achiziţionarea unui spaţiu propriu pentru desfăşurarea activitaţii, în zona de nord a orașului, spațiu încăpător care mai târziu se suplimentează fiind supus modernizării permanente. Acesta devine un sediu modern utilat, uşor accesibil şi foarte cunoscut,în care funcționeazș şi în prezent.

Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani este prima casa din cadrul Uniunii Judeţene a CAR Hunedoara care iese practic din sediul întreprinderii, având în patrimoniu sediu propriu. Intrarea în actualul sediu Spaţiu de lucru din actualul sediu În noul sediu fiecare angajat utilizează un calculator propriu pentru desfăşurarea activităţii. Este de precizat că între anii 1992 -1998 se foloseşte un program informatic contractat de la o firmă specializată. Începând cu anul 1999 CAR elaborează prin salariații săi propriul program informatic, care oferă informaţie promptă, cu viteză şi securitate superioară, program care reducea timpul de încărcare, dar mai ales care a automatizat complet fluxul tehnologic al documentelor şi permitea emiterea rapidă a contractelor, a ordinelor de plată sau de încasare. Acesta a fost primul program informatic realizat de către specialişti din interiorul CAR.

Ulterior Uniunea Judeţeană a CAR Hunedoara realizează prin programatorii ei un alt program informatic, program care este folosit şi de CAR-ul nostru începând cu anul 2010. Profesionalizarea şi diversificarea serviciilor cât şi măsurile organizatorice de management aplicate la Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani duc la rezultate de excepţie. În anul 2003 se înregistra un număr de 7.485 membri care deţin un fond social de 56.425.443.000 lei, împrumuturi în valoare de 60.062.818.000 lei şi un fond de rezervă de 9.096.040.000 lei. Deşi anul 2003 vine cu legislaţie nouă care permitea atragerea de depozite numai de către bănci, Casa de Ajutor Reciproc Complex CFR Petroşani face faţă situaţiei create, iar măsurile organizatorice duc ca această acţiune de lichidare a depozitelor constituite să fie realizată fără perturbaţii în activitate. Acest fapt duce la scăderea numărului de membri dar la păstrarea puterii financiare a casei.

După denominarea din anul 2005, cifrele din bilanţul casei arată astfel: 5.728 membri, fond social 8.349.480 lei, împrumuturi 9.385.073 lei şi fond de rezervă 1.920.601 lei. Prospectarea pieţei şi numărul mare de membri din zonele învecinate oraşului, respectul pentru timpul lor şi utilitatea unui nou punct de lucru face ca în anul 2007 CAR CFR să achiziţioneze un nou spaţiu în oraşul Vulcan, pentru a putea fi deserviți membri CAR din zona de vest a Văii Jiului.

Vremurile tulburi aduse de criza economică a anilor 2009 – 2010 obligă CAR CFR Petroşani să adopte politici în care prudenţa şi grija faţă de membru să primeze mai mult ca oricând. Casa se stabilizează, iar prin măsurile eficiente de conducere luate de Consiliul director începe să prindă forțe proaspete. Migrarea membrilor CAR în diferite zone ale țării în căutarea unui loc de muncă sau în localităţile de baştină, după ieşirea la pensie, a făcut ca în anul 2014 să se extindă activitatea pentru a veni în sprijinul acestora. Astfel, pe lângă sediul central din Petroşani cât şi deja „vechea” agenţie din municipiul Vulcan, în prezent funcţionează agenţii noi în municipiile Târgu Jiu, Timişoara şi Arad. Managementul aplicat în acest sfert de veac a fost unul profesionist, bazat pe deviza noastră tradiţie, perseverenţă, viziune. Rezultatele obținute de-a lungul anilor care ne-au plasat constant între primele locuri, atât la nivel județean cât și național demonstrează acest lucru. Arta conducerii s-a bazat şi pe seriozitatea membrilor CAR care au fost permanent alături de noi.

Casa de Ajutor Reciproc CFR Petroşani – IFN la finalul anului 2014 înregistrează un număr de 5.905 membri, un fond social de 32.683.532 lei, împrumuturi de 34.328.409 lei şi un fond de rezervă de 693.660 lei. E greu să cuprinzi în câteva rânduri o istorie a acestei case. Spaţiul nu ne permite să nominalizăm toţi membrii, toţi angajaţii, toţi membri Consiliilor de Administraţie sau ai Comisiei de Cenzori, toţi colaboratorii care au fost sau încă sunt în componenţa Casei de Ajutor Reciproc CFR Petroşani . Însă, nu putem să nu amintim câteva nume reprezentative, care prin efortul și dăruirea de care au dat dovadă au făcut ca CAR CFR să ajungă la nivelul de azi.

După anul 1990 Casa de Ajutor Reciproc CFR Petroşani a fost reprezentată legal de următorii: PREŞEDINŢI – între 1990 – 1991 – Ciocîrlan Grigore; între 1992 – 1994 – Bălţătoiu Constantin; între 1994 – 1996 – Şuiu Vasile; între 1996 – 2002 – ing.Stanciu Paul; între 2002 – 2009 – Olaru Nicolae; între 2010 – prezent – ing.ec. Ardelean Dionisie Daniel; iar ca DIRECTORI – între 1990 – 2011 – Barbu Silvia – Elena; între 2012 – prezent – ec. Pătroi Victoria

În prezent membri Casei de Ajutor Reciproc CFR Petroşani – IFN sunt deserviți de 19 angajaţi care îşi desfăşoară activitatea într-un mod profesionist. În ultimii 25 de ani am avut alături, printr-o colaborare fructuoasă, bazată pe respect reciproc, încredere şi profesionalism – Uniunea Teritorială a C.A.R Hunedoara condusă în prezent de către domnul ec. Petreanu Cristinel în funcţia de preşedinte, aliaţi cu care păşim împreună pe drumul spre excelenţă. Nu trebuie să ne uităm trecutul, trebuie să ne raportăm la el. În tot ceea ce facem trebuie să fim perseverenţi. Viziunea nu trebuie să ne lipsească, dacă dorim dezvoltare. Şi nu trebuie să uităm niciodată să tratăm cu respect omul și nevoile acestuia. Trebuie să ne ajutăm între noi. Doar împreună am existat şi de foarte multe ori, am fost pe culmi.

Este greu să ne menţinem acolo, dar încercăm în continuare, neuitându-ne deviza .. „TRADIŢIE, PERSEVERENŢĂ,VIZIUNE” …”DOAR CU NOI” şi …”PENTRU NOI, MEMBRI CAR”. „Dacă oamenii ar înceta să se ajute între ei, ar dispărea de pe pământ.” sir Walter Scott

Dionisie – Daniel ARDELEAN Preşedinte