vineri , 15 decembrie 2017

POR alocă 270 de milioane de euro pentru proiecte privind patrimoniul natural şi cultural. Hunedoara are pregătite două proiecte ce însumează 10 milioane de euro

Programul Operaţional Regional (POR) a lansat linia de finanţare de 270 milioane de euro disponibili pentru apelul de proiecte privind patrimoniul natural şi cultural, valoarea eligibilă pentru un proiect fiind de minimum 100.000 de euro şi maximum zece milioane de euro.

Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara susțin că au pregătote două proiecte pentru a atrage cele 10 milioane de euro alocate județului. Banii nu acoperă în integralitate ideile pe care conducerea județului le are, cel mai important proiect fiind acela de reconstruire a amfiteatrului roman de la Ulipa Traiana Sarmizegetusa.

”Mai avem puțin de lucru la acest proiect. Documentațiile sunt gata. Avem un acord de parteneriat cu ministerul și acolo mai avem de lucru, la avizele legate de Ministerul Culturii”, a declarat, luni, pentru Gazeta de Dimineață, Adrian David, președintele CJ Hunedoara.

Proiectul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane are o valoare de 5 milioane de euro. Potrivit conducerii muzeului, proiectul este justificat de numărul mare de turişti care au început să viziteze situl arheologic dar și de includerea Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, alături de alte obiective din România, într-un proiect turistic, istoric şi cultural european, din care mai fac parte Bulgaria, Croaţia şi Serbia, proiect derulat sub genericul „Ruta Împăraţilor Romani“.

Se estimează că lucrările vor dura aproximativ patru ani.

Mai mult, realizarea investiţiei este „imperios necesară pentru asigurarea menţinerii pe un loc fruntaş în circuitul European de turism a sitului arheologic de la Sarmizegetusa”.

Celălat proiect al autorităților hunedorene este legat de reabilitarea Castelului Nopcsa din localitatea Săcel, comuna Sântămărie Orlea.

Proiectul a fost depus deja spre finanţare și în cadrul programului desfăşurat de Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural.

Autoritățile doresc conservarea, protejarea şi reabilitarea Castelului Nopsca pentru generaţiile viitoare şi includerea lui în circuitul turistic. Tot în cadrul proiectului se dorea și amenajarea unui Centru Expoziţional, care să prezinte istoria şi moştenirea culturală a familie Nopsca, dar și  dinozaurii pitici din zonă.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în perioada 25 mai 2016 – 25 noiembrie, se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

“Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu, bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. Ce urmărim este ca, după finanţarea acestor investiţii, să crească gradul de conservare la obiectivele de patrimoniu sau numărul de vizitatori. Proiectele finanţate prin acet apel POR vor contribui, în acest fel, la conservarea identităţii culturale şi dezvoltarea economică locală”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.

Valoarea eligibilă pe proiect este de minimum 100.000 de euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric şi de maximum cinci milioane euro, cu excepţia obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, în cazul în care valoarea maximă a proiectului este de zece milioane de euro.

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare autorităţile publice centrale şi locale, unităţile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entităţi.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate dar și de a contribui la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Programul şi-a propuns restaurarea a 45 de obiective de patrimoniu cultural şi creşterea cu 45.000 a numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care vor beneficia de sprijin.

Printre activităţile care pot primi finanțare se numără restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi a frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 succede Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014–2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuţia naţională.

 Mihaela MIHAI