miercuri , 21 februarie 2018

Primăria Petroşani pregăteşte amenzi pentru răzvrătiţii comunităţii

Petroşănenii care nu ţin cont de regulile de bună convieţuire vor plăti amenzi mai mari. Administraţia locală a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre ce modifică o altă reglementare din 2008 în baza căreia faptele antisociale erau amendate.

Secretarul Pimăriei Petroşani, Adrian Negoe, a declarat miercuri pentru Gazeta de Dimineaţă că proiectul  care aşteaptă părerile cetăţenilor va intra pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din martie.

Potrivit notei de fundamentare, cuantunul amenzilor trebuie actualizat.

„Sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei, ţinându-se seama de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Cea mai mică sancţiune va fi de 200 de lei în cazul persoanelor fizice şi ajung până la 2.500 de lei în cazul persoanelor juridice.
Tot municipalitatea de la Petroşani a aprobat amenzi de până la 1.500 lei pentru cei care intră cu maşinile pe Centrul Civic.

 

Actul reglementează ca şi contravenţii, printre altele, depozitarea în sau lângă containerele de gunoi a materialelor rezultate din demolări, a crengilor, a pământului rezultat din săpături şi a oricăror altor reziduuri menajere, precum şi depozitarea gunoiului menajer lângă containere; schimbarea locului containerelor fără a ţine cont de locurile special amenajate, precum şi deteriorarea acestora; ruperea sau tăierea arborilor, arbuştilor, a gardului viu de pe domeniul public, precum şi tăierea sau smulgerea florilor şi distrugerea în orice mod a zonelor verzi, deterioararea sau distrugerea mobilierului urban şi a echipamentelor de joacă din parcuri, dar şi neîndepărtarea gheţii de pe trotuarele din prajma locuinţelor, sediilor şi de pe căile de acces. Contravenţie constituie şi lipirea de afişe, materiale publicitare, anunţuri în alte locuri decât cele special amenajate sau aprobate, pătrunderea şi scăldatul în fântânile arteziene, păşunatul, lăsarea în libertate sau fără supraveghere a animalelor pe domeniul public, accesul cu câinii în parcuri sau locurile de joacă pentru copi.

Comercianţii care refuză să prezinte actele necesare pentru verificarea respectării regulilor de comerţ, care nu respectă curăţenia la locul repartizat pentru desfacerea produselo sau care blochează căile de acces dintre mese riscă şi ei amenzi. Tot contravenţie se consideră accesul cu biciclete, motociclete, mopede, ATV-uri, alte vehicule sau autovehicule în parcuri, pe trotuare sau pe străzi închise circulaţiei, ori restricţionate în orice fel, precum şi oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor sau autovehicule pe trotuare, pe zonele verzi, în locurile de joacă pentru copii, pe alei pietonale, căi de acces, platouri sau platforme, cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate corespunzător.