miercuri , 21 februarie 2018

PROMOVARE CAR Retezatul Lupeni IFN, dezvoltare impetuoasă și modernizare

 Până în anul 1990 casa noastră îşi desfăşura activitatea într-o încăpere mică, necorespunzătoare, din spaţiul Sindicatului EM Lupeni, denumirea unităţii rezultată din fuziunea mai multor case de ajutor reciproc de pe raza oraşului Lupeni fiind CAR a Consiliului Orăşenesc al Sindicatelor Lupeni. Ulterior s-a desprins de sub tutela sindicatelor, obţinând prin instanţă calitatea de persoană juridică independentă în raport cu organele administraţiei, cu sindicatele şi partidele. Denumirea casei a fost modificată în CAR a Salariaţilor din Oraşul Lupeni, afiliată Asociaţiei Judeţene a CAR ale Salariaților Hunedoara, iar la nivel naţional Asociaţiei Naţionale a CAR ale Salariaţilor din România.

După anul 1990 casa noastră, ca de altfel şi celelalte case de ajutor reciproc din judeţ, au cunoscut un regres considerabil din cauza disponibilizărilor care au avut loc în mai toate sectoarele de activitate, reducerilor permanente de personal. Nesiguranța locului de muncă, insuficiența veniturilor de natură salarială a dus la diminuarea efectivului de membri activi şi a fondului social.

Începând cu anul 1996, cu ajutorul Uniunii Teritoriale a CAR  Hunedoara, prin măsurile manageriale adoptate, Consiliul director a ales o schimbare radicală a abordării, lucru care s-a dovedit  salvator şi a diminuat pericolul stagnării .

Pe baza unei aprofundate analize a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de deservire a membrilor a fost  achiziţionat un spaţiu care a fost dotat corespunzător cu tehnică de calcul, sistem de supraveghere video, de monitorizare şi intervenţie rapidă conectate la dispeceratul unei societăţi de pază. Acesta, cu toate că nu satisfăcea pe deplin exigențele unei deserviri ideale a membrilor, totuși a permis o activitate demnă, sădind în conștiința membrilor un sentiment de siguranță, continuitate și forță.

Pe lângă schimbarea imaginii instituţiei, are loc o altă etapă importantă, cea de trecere la un sistem informaţional performant, acţiune iniţiată şi coordonată de Uniunea Teritorială a CAR Hunedoara, aceasta punându-ne la dispoziție un program informatic care a generat  economie de timp, operativitate în analiza și acordarea împrumuturilor, o bază de date prin care să se poată verifica atât membrii, cât și giranții.

În anul 2006 CAR Municipal Lupeni ca de altfel şi celelate case de ajutor reciproc, a fost recunoscută ca instituţie financiară nebancară care desfăşoară activitate de creditare cu titlu profesional, fiind înregistrată în Registrul de evidenţă deschis la Banca Națională a României, urmând ulterior să-şi  modifice denumirea în CAR Retezatul Lupeni IFN.

Datorită schimbărilor puse în practică precum și a adoptării strategiei de dezvoltare și extindere a activității în agenții, rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, unitatea a început să capete mai multă credibilitate şi să se bucure de aprecierea din partea membrilor cu privire la operativitatea şi condiţiile avantajoase în care se acordă împrumuturile. Agențiile deschise în special la solicitarea foștilor salariați retrași în localitățile natale, își desfășoară activitatea în judetul Gorj, una în mediul rural în comuna Țînțăreni și una în mediul urban în orasul Tîrgu Cărbunești, unde numărul membrilor sporește continuu, activitatea fiind în plină dezvoltare.

Faptul că am avut curaj și încredere și am acceptat provocarea privind dezvoltarea activității în agenții, ne-a adus în perioada 2010-2014  un plus de aproape 1.800 membri, ceea ce procentual reprezintă o creștere de 92%, astfel că putem afirma că în ultimii 5 ani, datorită extinderii activității în teritoriu, efectivul de membri activi aproape s-a dublat.

Pe măsura creșterii volumului de activitate, vechiul sediu a devenit neîncăpător. De aceea s-a achiziționat alt spațiu mult mai mare, care a fost modernizat la standarde europene, existând aprecieri potrivit cărora dispunem de unul din cele mai plăcute sedii de CAR din județ și din țară. Conștienți de impactul pe care aspectul sediului îl are asupra celor care ne trec pragul, Consiliul director și salariații casei au înțeles necesitatea unei noi abordări, trecerea la o nouă calitate a activității. În acest sens s-au implementat obiective strategice care să fie pe măsura potențialului actual în  drumul spre performanță.

CAR Retezatul a început să fie remarcată prin rezultate semnificative la toți indicatorii economico-financiari, oferind membrilor servicii de calitate, lucru ce a fost posibil datorită aplicării unui management operațional promovat cu sprijinul și la inițiativa UTCAR Hunedoara. Pe lângă extinderea activității în noi agenții și creșterea efectivului, s-a urmărit sporirea interesului pentru păstrarea calității de membru, obiectiv realizat prin bonificarea anuală a fondului social cu o dobândă atractivă, peste nivelul dobânzii practicate pentru depozitele la termen, fapt care a asigurat o protecţie reală a fondului social împotriva inflaţiei. Încrederea deplină a membrilor s-a materializat în creșterea valorii fondului social în ultimii cinci ani la aproape 9.700.000 lei faţă de 4.900.000 lei cât era în anul 2010, ceea ce procentual reprezintă o creștere de 98%. Fidelizarea membrilor s-a asigurat și printr-o ofertă bogată de prestații de natură socială, printre care se remarcă bursele de studii oferite unor studenți proveniți din familiile unor membri, generalizarea acordării ajutorului în caz de deces și pentru membrii de familie.

O măsură managerială  iniţiată şi coordonată de uniunea teritorială şi promovată cu succes de casa noastră este aceea a împrumuturilor promoţionale cu diferite ocazii: Paşte, Crăciun, ziua de naștere a membrului, concediu, împrumuturi  cu o dobândă atractivă, cu mult sub nivelul dobânzii practicate la împrumuturile tradiţionale.

Așa se explica și creșterea an după an atât a numărului de împrumuturi acordate cât şi  a valoarii acestora. Dacă ne raportăm la perioada anilor 2010-2014, putem spune că şi la împrumuturile acordate  aproape că s-a dublat valoarea, de la 1230 împrumuturi în valoare de 5.600.000 lei în anul 2010, la peste 2500 împrumuturi în valoare de 9.470.000 lei în anul 2014.

Ca o încununare a succesului, în anul 2013 CAR Retezatul Lupeni a obținut locul 5 în competiția organizată de UTCAR Hunedoara, pe criterii de eficiență și risc, iar realizările din anul 2014 ne situează între casele cu rezultate foarte bune. Suntem mândri și onorați și avem satisfacția deplină că CAR Retezatul Lupeni face parte din marea familie a UTCAR Hunedoara, fără de care nu am fi putut ajunge la performanțe de nivel ridicat.

                                                                                                Președinte,

                                                                                                Ec. Maria PAPUC