luni , 19 martie 2018

Uniunea Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților Hunedoara – Un sfert de secol pe frontul întrajutorării financiare.

 

Este binecunoscut că mișcarea caselor de ajutor reciproc ale salariaților, atestată documentar în județul Hunedoara încă din ultima parte a secolului al IX-lea, chiar și în timpul dictatului comunist a constituit unica formă de existență a capitalului privat românesc în domeniul financiar. Ea a străbătut cu suișuri și coborâșuri vremurile capitalismului timpuriu și contemporan pe teritoriul țării noastre, a îndurat constrângerile impuse de regimul comunist, iar după schimbarea de regim di anul 1989 a sperat și a dovedit că  poate evolua spre un destin  respectabil. Și așa a fost să fie.

În primele luni ale anului 1990 mișcarea CAR a început să iasă de sub dominația sindicatelor. S-a constituit la nivel național și cu participarea directă a reprezentanților noștri, o platformă  provizorie de organizare a mișcării CAR, în condiții de independență față de  partide, sindicate, organe ale administrației. Cu pași siguri s-a trecut la o nouă manieră de activitate, la crearea unor puternice asociații teritoriale care să apere interesele caselor de ajutor reciproc în fața noilor autorități ”emanate”.

În data de 26 aprilie 1990 a avut loc conferinţa de constituire a Asociaţiei Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din judeţul Hunedoara, transformată ulterior în uniune. În acei ani aceasta reușea să promoveze primele elemente de modernizare a activității. La acea vreme era înrădăcinată totuși o rutină greu de învins. Predomina pesimismu, lipsa de încredere în forțele proprii, în oameni,  în membrii casei de ajutor reciproc.

Chiar dacă spre deosebire de alte județe, în județul Hunedoara se încercase și până în anul 1989 constituirea prin fuziunea mai multor unități mici a unor case teritoriale la Hunedoara, Orăștie, Deva,Petroșani, case care făcuseră să sporească timid numărul de salariați care deserveau aceste unități, totuși ponderea activității aparținea colaboratorilor obștești, majoritatea lor refractari la o viziune profesională, oponenți ai externalizării activității. Când ne referim la colaboratori obștești nu ne limităm la contabili și casieri ci și la președinți și membrii ”comitetelor”, mulți dintre ei refractarii modernizării, externalizării sau fuziunii caselor de ajutor reciproc în unități performante. Din această cauză, în acei ani toate inițiativele de implementare a unui management modern s-au aplicat cu multe eforturi.

În acei ani o singură casă de ajutor reciproc dispunea de un PC 286 pe care rula un program de gestiune specific CAR. Alte trei unități foloseau niște calculatoare arhaice de fabricație indigenă, pe care rulau niște programe cu caracter rudimentar și neeficient. CAR CFR Peroșani care folosea o aplicație informatică  specifică, raporta rezultate deosebite, la care celelalte unități nici nu visau. La CFR nu se  mai conduceau fișe cartonate pentru membri, nu se mai completau manual balanțe analitice, programul recalcula în mod automat dobânzile de întârziere, contabilitatea sintetică se realiza automat. În consecință eficiența activității acestei unități erau sensibil mai bună decât la celelalte, crescuse operativiatea deservirii membrilor și ca urmare înregistrau la acea vreme o creștere substanțială a efectivului de membrii.

Aceste avantaje reale au determinat la nivelul asociației  adoptarea unei decizii de informatizare a activității. La început totul s-a derulat cu dificultate. In general exista o evidentă  spaimă  față de calculator. Chiar și în condițiile în care s-au organizat la nivelul județului cursuri pentru operatori PC, informatizarea a trenat o perioadă. Au fost cazuri când chiar și după doi ani de când asociația a dotat o unitate cu un calculator, program informatic și imprimantă, acestea se aflau depozitate pe un dulap. La o altă mare unitate din cauza nefolosirii imprimantelor, în ele crescuse vegetație. Era o manifestare a rutinei, a obișnuințelor comode, a lipsei informațiilor cu privire la situația existentă în branșa noastră în alte țări și de ce nu, o totală lipsă de imaginație și de curaj. Dar totul e bine când se termină cu bine, după zece ani eram în situația ca fiecare casă de ajutor reciproc să aibă cel puțin un computer, iar astăzi ne bucurâm că datorită celor peste 200 de sisteme informatice ultraperforante, suntem considerați cea mai informatizată uniune din țară.

Cu dificulate s-a reușit și externalizarea caselor de ajutor reciproc din întreprinderi, aceasta fiind de fapt cea mai rodnică măsură managerială cerută de uniunea teritorială. Crearea caselor de ajutor teritoriale denumite generic

”Unirea” la Deva , Hunedoara, Petroșani , Orăștie , Simeria, a oferit modelul de succes, a creat câmp de aplicare a devizei ”Văzând și făcând”. Fără îndoială că alături de modelele de case teritoriale la care m-am referit mai sus fuziunile și externalizările au fost catalizate și de declinul întreprinderilor și instituțiilor din județ. Pericolul dispariției casei de ajutor reciproc odată cu întreprinderea le-a determinat pe acestea să se transforme în case cu caracter teritorial. În acest fel au evitat pericolul real al desființării casei odată cu întreprinderea. Este cazul CAR Zarand Brad, CAR Unirea Deva, CAR Europa Hunedoara, CAR Petrila, CAR CFR Petroșani, CAR Lonea, CAR Vulcan, CAR Straja Lupeni și altele, care dacă rămâneau în întreprinderi, astăzi nu mai existau sau oricum, nu se puteau bucura de performanța și prestigiul actual.

Anul 1996 a prilejuit adoptarea de către Parlament al Legii nr.122 privind Casele de ajutor reciproc ale salariaților și a uniunilor acestora. Este poate cea mai importantă realizare a sistemului CAR ale salariaților. Această lege, pe lângă faptul că acordă notorietate acestor instituții cu caracter nonprofit, le întărește dreptul de a se conduce după propriile statute, le păstrează scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru operațiunile legate de obiectul lor de activitate.

Tot în anul 1996 ca urmare a permanentei preocupări pentru diversificarea activității, cu sprijinul biroului Woccu România și al UNCARS au fost preluate în portofoliul a 15 case de ajutor reciproc împrumuturile de forma B care nu depindeau de fondul social al membrului, concomitent cu crearea posibilității deschiderii pentru membri a unor conturi de economii rambursabile. În anii următori toate casele de ajutor reciproc membre ale uniunii au preluat cu succes aceste servicii. Chiar dacă ulterior, prin lege, aceste conturi de economii au fost interzise și desființate, trebuie recunoscut că practicarea acestor împrumuturi a asigurat triplarea volumului de împrumuturi, recompensarea atractivă a fondului social al membrilor și capitalizarea accelerată a unităților. De altfel sunt păreri în sistemul național al  CAR  potrivit cărora decalajul existent între mișcarea CAR din județul Hunedoara și majoritatea celorlalte uniuni se datorește tocmai emulației create de aceste noi servicii de economii și împrumuturi cu caracter de noutate și cu un grad sporit de atractivitate.

Fără îndoială că acele așa zise împrumuturi de forma B, sunt precursoarele împrumuturilor opționale de astăzi, generalizate la toate unitățile și ale împrumuturilor promoționale care încununează strădaniile din ultimele decenii legate de lărgirea permanentă a gamei de împrumuturi și a atractivității acestora.

Constituind o putrenică forță umană și financiară, casele de ajutor reciproc ale salariaților din județul Hunedoara, reunind peste 95.000 membri, și-au diversificat și prestațiile de natură socială, având în plată peste 50 de burse universitare, concomitent cu practicarea unei largi game de ajutoare pentru cei aflați în impas.

Crearea începând cu această primăvară la fiecare casă de ajutor reciproc a grupelor pentru membri minori  este de natură să cultive în rândul copiilor membrilor spiritul de economisire și de apartenență la o instituție fără scop patrimonial. În acest fel se asigură consolidarea și pentru viitor a sistemului CAR.

                                                            PREȘEDINTE UTCAR HUNEDOARA

                                                                        Petreanu Cristinel