Planul general de contabilitate pentru IMM-uri si companii

Ce este Planul General de Contabilitate? Nimic mai mult si nimic mai putin decat ghidul pe care trebuie sa-l urmeze fiecare companie pentru a putea tine o contabilitate corecta a activitatii sale de afaceri. Planul contabil  este definit ca ansamblul de standarde contabile care stabilesc procedurile si metodele de urmat in inregistrarea activitatii economice a afacerii, fiind obligatoriu pentru companii, atat pe piata interna nationala cat si in operatiunile acestora pe pietele externe. Este un element fundamental al contabilitatii generale pentru IMM-uri si companii.

Parti ale Planului general de contabilitate pentru intreprinderile mici si mijlocii: cele cinci parti obligatorii ale PGC

Pentru IMM-uri , exista o versiune simplificata numita Planul general de contabilitate pentru intreprinderile mici si mijlocii sau PGC pentru IMM-uri. Acestea sunt cele cinci parti ale PGC:

  • Cadrul conceptual al contabilitatii: colecteaza informatiile referitoare la documentele care alcatuiesc conturile anuale precum si cerintele, principiile si criteriile care trebuie utilizate la contabilizarea diferitelor operatiuni ale activitatii economice din intreprindere.
  • Standarde de inregistrare si evaluare pentru intreprinderile IMM: standardele de inregistrare si evaluare reprezinta un set de reguli obligatorii pentru evidenta contabila a operatiunilor efectuate de societate, astfel incat evidenta respectiva sa fie standardizata si astfel sa poata compara informatiile contabile. a unei companii cu alta.
  • Conturi anuale: o alta dintre partile obligatorii ale PGC, include regulile de intocmire a conturilor anuale (documentele care le formeaza si continutul raportului). Documentele care alcatuiesc conturile anuale sunt bilantul contabil, contul de profit si pierdere si raportul. Aceste trei documente alcatuiesc Conturile anuale ale companiei . Obiectivul principal al intocmirii acestei situatii de conturi este de a arata imaginea patrimoniala, situatia financiara si rezultatele economice ale societatii. Una dintre cerintele principale ale acestei documentatii este claritatea si detaliile.
  • Planul de conturi : Planul de Contabilitate ofera un sistem de comanda si inregistrare a evenimentelor economice bazat pe ceva de genul unei mari baze de date in care practic toate domeniile de care are nevoie o companie pentru a-si putea inregistra toata activitatea economica si comerciala. Iar la inregistrarea unui fapt economic sunt afectate doua conturi diferite in cadrul clasificarii in care sunt grupate toate aceste domenii.
  • Definitii si relatii contabile : concepte, terminologie si descrierea principalelor relatii contabile. Aceasta este ultima parte a Planului General de Contabilitate.

Desi poate fi intocmit si intretinut in format hartie, tot mai multe companii, odata cu noile vremuri si digitalizarea tuturor proceselor contabile, folosesc  Planul General de Contabilitate in format electronic.

Principiile Planului Contabil, un element vital al contabilitatii generale pentru IMM-uri si companii

Planul General de Contabilitate pentru IMM -uri contine intotdeauna o serie de principii contabile pe care trebuie sa le respectam, indiferent de activitatea noastra sau de specificul zonei de afaceri pe care o acoperim. Aceste  principii ale Planului Contabil, dupa cum se poate observa in BOE, sunt urmatoarele:

  • Firma in functiune. Conturile anuale trebuie sa reprezinte functionarea viitoare a companiei, nu valoarea averii nete in scopul transferului global sau partial al acesteia, sau al lichidarii acesteia.
  • acumulez. Efectele tranzactiilor sau evenimentelor economice vor fi inregistrate in momentul in care acestea au loc, incarcand anul la care se refera conturile anuale, cheltuielile si veniturile care il afecteaza, indiferent de data platii sau incasarii.
  • Uniformitate. Criteriile adoptate si alese pentru generarea conturilor anuale trebuie mentinute in timp si aplicate uniform. Atunci cand aceste ipoteze sunt modificate, criteriile adoptate pot fi modificate, fiind necesara reflectarea incidentei acestora atat cantitativ, cat si calitativ in raport.
  • Prudenta. Trebuie avuta prudenta in estimarile si evaluarile care trebuie facute in conditii de incertitudine. Se vor inregistra doar profiturile obtinute pana la data inchiderii exercitiului financiar. Dimpotriva, toate riscurile, originare din exercitiul financiar sau dintr-unul anterior, trebuie luate in considerare imediat ce devin cunoscute. e Valoarea deprecierii activelor, indiferent daca anul este decontat cu profit sau pierdere.
  • Fara compensatie. Elementele de activ si pasiv sau cele de cheltuieli si venituri nu pot fi compensate , iar componentele conturilor anuale se evalueaza separat. Acesta este ultimul principiu al Planului General de Contabilitate pentru IMM-uri sau companii mari.